Pages

Wednesday, January 8, 2014

काय झाले ते कळेना

काय झाले ते कळेना
सत्य बिल्कुल ऐकवेना

संपली केव्हाच मैफल
पाय पण माझा निघेना

पोचलो वरती अचानक
आणि खाली उतरवेना

विस्मृतीने जन्म घ्यावा
स्मरणवेणा सोसवेना

जवळचे सोडून गेले
हट्ट तरिही सोडवेना

भोवती ओसाड दुनिया
आतली गर्दी हटेना!

शोधुया मुक्काम नंतर
सोबतीचा हात दे ना!

भोगण्याचा मोह नाही
अन् विरक्तीही जमेना!

नेहमी कर्तव्य केले
देव का अजुनी दिसेना?

नचिकेत जोशी (८/१/२०१३)

No comments: