Pages

Tuesday, November 8, 2016

घुसमट

समोर आला रस्ता म्हणुनी निघून गेलो
जन्माला आलो होतो मग जगून गेलो

तिला मिळाल्या फुटक्या काचा, भग्न आरसे
तुकड्या-तुकड्यांमधे तिला सापडून गेलो

प्रेम दिले तेव्हाही झाली घुसमट माझी
प्रेम मिळाले तेव्हाही गुदमरून गेलो

हरेक जन्मी साथ द्यायला तयार झालो
एका जन्माच्या अर्ध्यातच दमून गेलो

वार्‍यावरती फडफडणारे पानच होतो
सुगंध आला नशिबी अन् दरवळून गेलो

- नचिकेत जोशी (४/११/२०१६)

No comments: