Pages

Monday, June 4, 2012

उंबर्‍याबाहेरचा

मी भले आहे कितीही जवळचा
शेवटी मी उंबर्‍याबाहेरचा!

चालताना वाट मागे सोडतो
सोबतीला गंध नेतो कालचा

शेत माझे! कष्ट माझे! पीक पण -
चोरुनी उपभोगतो शेजारचा

रडत असतो मामुली गोष्टीतही!
छंद हा तर पाळण्यापासूनचा!

नेमका गाफील होतो क्षणभरी
डाव मग निसटून गेला हातचा

- नचिकेत जोशी (१२/४/२०१२)

No comments: