Pages

Friday, June 15, 2012

वंचना

येत जा देऊन थोडी कल्पना
सावरावे लागते हल्ली मना!

एकटा सोडून नाही जात मी
एकटी झुरते बिचारी वेदना

मी खुशीने भीकही घेईन पण -
दार थोडेसे तरी तू उघड ना!

ती म्हणे मी आजही आहे तुझी
(मी मुक्याने सोसतो ही वंचना!)

फक्त दु:खांचा जसा मी लाडका
ती सुखावर भाळलेली याचना!

मीच आडोसे तरी कितिदा करू?
बरसणे तूही तुझे सांभाळ ना!
- नचिकेत जोशी (१५/६/२०१२)