Pages

Tuesday, August 27, 2013

... स्वप्न क्षितिजापार आहे

जाणवे आता मला की, स्वप्न क्षितिजापार आहे
भोवती काळोख दिसतो, आतही अंधार आहे

मुखवटे चढवा कितीही, दाखवा शोभा स्वतःची
एकदा नक्कीच ही आरास कोसळणार आहे

आपल्या असण्यात इथल्या फार मोठा फरक आहे - 
तू इथे नसशीलही पण मी इथे असणार आहे

वेगळा होईन मी पण, मोकळा होणार नाही
जीव माझा फिरून येथे नित्य घुटमळणार आहे

मोह होतो - 'या क्षणी घ्यावी विरक्ती', मग समजते -
ही विरक्तीही क्षणापुरतीच या टिकणार आहे

यापुढे कोणासही सर्रास मी दिसणार नाही
शोधण्या येतील जे, त्यांनाच सापडणार आहे

नचिकेत जोशी (२५/८/२०१३)

1 comment:

कविता मोकाशी said...

तू इथे असशील मी इथे असणार नाही

व्वा !!

कबीरांच्या दोह्याची आठवण आली

जब मै था तब हरि नही
अब हरी है मै नाही

अतिशय प्रसन्न भाव वाटला या गझलेतला