Pages

Saturday, August 29, 2015

ही केवळ राखी नाही

ही केवळ राखी नाही, जन्माचा धागा आहे
माहेरपणाची माझ्या हक्काची जागा आहे
माझ्याइतकी खात्री प्रत्येक मुलीला व्हावी
तुझ्यातल्या भावाशी जवळीक तिचीही व्हावी

नात्यात तुझ्या कुठल्याही, अभिमान तिला वाटावा
तुझ्या परिचयामध्ये विश्वास तिला वाटावा
निखळ, नितळ नात्यांची सवय तुला लागावी
स्त्रीशक्तीची तुजला मायाच नित्य लाभावी

या बहिणीसाठी इतके तुज जमेल का रे दादा?
पुरवशील का रे हा बघ हट्ट एवढा साधा
सन्मान मिळावा स्त्रीला, इतकीच अपेक्षा आहे
ही केवळ राखी नाही, जन्माचा धागा आहे

- नचिकेत जोशी (२९/८/२०१५)

No comments: