Pages

Wednesday, November 30, 2011

कुठून पोचलो इथे

कुठून पोचलो इथे
कुठे इथून जायचे
तुला दुरावलो तरी
तुझ्याकडेच यायचे ||

जरा वसंत दे मला
जरा उसंत दे मला
राहिले फुलायचे
भरून श्वास घ्यायचे
तुला दुरावलो तरी... ||१||

धुक्यात पाहिले खुळे
उन्हात स्वप्न संपले
मनातल्या धुक्यामध्येच
अर्थ सापडायचे
तुला दुरावलो तरी... ||२||

- नचिकेत जोशी (१०/४/२०११)

1 comment:

अमित दत्तात्रय गुहागरकर said...

शेवटचं कडवं अधिक आवडलं.