Pages

Thursday, August 9, 2012

अपेक्षा नको!

अजून क्षणभर जगता यावे म्हणून मी रेंगाळत होतो
मुठीत आल्या वाळूलाही नजराणा अन् समजत होतो!

कधी वाटले, प्रेम खुशीने झोळीमध्ये दिलेस माझ्या
कधी वाटले, भीक तुझ्या प्रेमाची कणभर मागत होतो

तळव्यावरती अलगद जपले होते अपुले रेशिमनाते
जपता जपता नकळत त्याला प्रेमाने चुरगाळत होतो

वर्तमान हा जगता जगता निसटुन गेला, कळले नाही!
गतकाळाचे बोट धरून मी भविष्याकडे चालत होतो

'अपेक्षा नको', अपेक्षाच ही ठेवलीस ना अखेर तूही!
अपेक्षांमुळे नाते फुलते, हेच तुला समजावत होतो!

- नचिकेत जोशी (४/८/२०१२)

3 comments:

snehal said...

Hiii...
It was nice to have ur KAVITA'S...!!!

Really a fantastic job....!
Keep it going....

-Snehal Gorde [BE(E&TC)],
SRES's,COE,Kopargaon

snehal said...

Good Talent sir...!!!

Have JOYFUL life always...

नचिकेत जोशी said...

Thanks Snehal, koi shak? ;)