Pages

Friday, December 13, 2013

शेवटी

बोलतो कितीतरी तरी कमीच शेवटी
राहते मनातले खरे मनीच शेवटी

चांगले असूनही इथे न भागते मुळी
पाहिजे इथे इमेज चांगलीच शेवटी

साथ द्यायला कुणीच आपली न धावती
वाटती तरी उगाच आपलीच शेवटी
 
चंद्र भोवती कुठे नकोच वावरायला
स्पेस चांदण्यासही जरा हवीच शेवटी

पाहतो निमूट सर्व जे घडेल ते तसे
लागतात अर्थ सर्व नेहमीच शेवटी

काय माहिती? कुणी असेलही, नसेलही!
आसपास, अंतरात पोकळीच शेवटी

- नचिकेत जोशी (१२/१२/२०१३)

2 comments:

Unknown said...

Superb

AJ said...

kya kehne ! wah ! kya baat !