Pages

Wednesday, December 14, 2011

स्वप्न

तुझं पहिल्यापासून असंच!

स्वप्नांची पेरणी करत करत
वाट चालायचा तुझा स्वभाव!
पण स्वप्नं रुजून वर आली की
ती खुडून ओंजळीत घ्यायला तू
तिथे नसणारच!
तू पुढच्या वळणाच्याही पुढे पसार!
आणि यांचा उपभोग घेणारे नेहमी वेगळेच असणार!
बरं, याला तुझा नि:स्वार्थीपणा म्हणावं तर तसंही नाही!
तुझा हेतू फक्त पेरणीचाच - फळाची आशा तुला नाहीच!
उमलून आलेली तुझीच स्वप्नं
ऋतुभर तुझी वाट बघत डोलायची...
आणि एक दिवस पुन्हा मातीमोल होऊन जायची..

तुला असा स्वप्नांचा फक्त प्रवासच करायचा होता,
हे उशीरा कळलं..

आता वाटतं, मी तुझं स्वप्न झालो नसतो,
तर फार फार बरं होतं!
'हे स्वप्न फार वेगळं आहे,
हे एकवेळ पुन्हा मातीत मिसळेल,
पण दुसर्‍या कुणाच्या हवाली होणार नाही'
असं येणारे जाणारे म्हणायचे ते खरंच होतं!

- नचिकेत जोशी (१४/१२/२०११)

6 comments:

amrita said...

swapnanchi perni karat chalaycha ha tuza swabhav bhavala............
khup diwasanni swapn pahil........

Neelima G said...

Ashakya kalpana ahet tujhya Na Jo.. Bhari :)

Anonymous said...

wahh!

Kamini Phadnis Kembhavi said...

sundar kavitaa,
first half laa ani second half laa jodanaree ek oL parinamkark ekdam.

avadalee kavitaa.

नचिकेत जोशी said...

Thanks all.. :-)

Killepremi said...

Sundar Kavita...Mastach