Pages

Friday, June 10, 2016

दुवा

तुझ्या आठवांच्या उजेडात माझ्या मनातील अंधार तेजाळतो
मनाआडच्या घोर रानातही मी, तुला जोडणारा दुवा शोधतो

तुझा हात हाती विसावून जावा, निघावे त्वरेने दिगंताकडे
नसावे कुणालाच ठाऊक काही, कुठे चाललो, वाट कोणीकडे
असे एक आयुष्य स्वप्नी तरी दे, असे रोज देवास त्या मागतो - १

नसे एकही भग्न गर्ता न वास्तू, अशा धूळवाटेवरी चाल तू
जिथे स्वप्नतळवे विसावू पहाती, तिथे एक मुक्काम रेंगाळ तू
तुझ्या सोबतीला कुणी एक तारा तुलाही न कळता नभी राहतो - २

अशी सांजवेळा, अशी ही उदासी, असा विश्वसंन्यास क्षितिजावरी
विरहसोहळा रंगतो शामरंगी नि वेणू इथे वाजते अंतरी
विरक्तीसही रंग येतो गुलाबी, नवा अर्थ प्रेमास या लाभतो - ३

- नचिकेत जोशी (१०/६/२०१६)

No comments: